Protandim

Protandim

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560

คู่มือการสร้าง Google Site

คู่มือการสร้าง Google Siteจากเว็บไซต์บ้านไร่นาเรา :  https://sites.google.com/site/banrainarao/googlesites 
เทคนิค วิธีการใช้งาน Google Sites
เริ่มเรียนรู้ (ระดับอนุบาล)
เพิ่มความสวยงาม (ระดับประถม)

06. การปรับแต่งหน้าแรกเว็บเพิ่มความน่าสนใจ (ระดับมัธยม)
ดูแลจัดการเว็บ (ระดับมหาวิทยาลัย)


คู่มือการใช้งาน Google sites

รับทำ Google Site เพื่อขายผลิตภัณฑ์

พิเศษสุดๆ เว็บไซต์ละ   1,000 บาทเท่านั้น  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร ::  0632859419
Line ID :: Lifevantage1 
 Line ID :: pla-prapasaraตัวอย่าง Google Site ที่ทำมาแล้ว

https://sites.google.com/site/prapasara/prawati-khru-hthay-ratn