Protandim

Protandim

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โปรโมชั่น Pro3 Conference (Lifevantage)

โปรโมชั่น Pro3 Conference (Lifevantage)

สิ้นสุดเดือน กรกฎาคม 2560 Pro 3 Conference Promotion
กำหนดการ 
วันที่ 12-13 สิงหาคม 2560 
สถานที่: 
The Greenery Resort Khaoyai 
ระยะเวลาการทำคุณสมบัติ มีนาคม - กรกฎาคม 2560 

การทำคุณสมบัติ:
 • • ดำรงคุณสมบัติระดับ Pro 3 ใหม่หรือตำแหน่งที่สูงกว่า ระหว่าง เดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2560
 • • นักธุรกิจอิสระที่เคยดำรงตำแหน่ง Pro 3 ขึ้นไป และแนะนำดาวน์ไลน์ ที่ดำรงคุณสมบติระดับ Pro 3 ใหม่หรือตำแหน่งที่สูงกว่า ระหว่าง เดือนมีนาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2560
รางวัล 
 • • สิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา 1 ที่นั่ง
 • • โรงแรมที่พัก 2 วัน 1 คืน

ตัวอย่าง 
 • • คุณเอ เป็นนักธุรกิจอิสระระดับ Pro 2 ในเดือนมีนาคม 2560 และปรับตำแหน่งเป็น Pro 3 ใหม่ ในเดือนกรกฎาคม 2560
 • • คุณ เอ ได้รับสิทธิ์สัมมนา Pro 3 Conference จำนวน 1 ที่นั่ง
 • • คุณบี เป็นนักธุรกิจอิสระระดับ Pro 4 ในเดือนมีนาคม 2560 และเป็นผู้แนะนำ คุณเอ ในเดือนกรกฎาคม 2560 คุณ เอ ปรับตำแหน่งเป็น Pro 3 ใหม่
 • • คุณบี เป็นนักธุรกิจอิสระระดับ Pro 4 ในเดือนมีนาคม 2560 และเป็นผู้แนะนำ คุณเอ ในเดือนกรกฎาคม 2560 คุณ เอ ปรับตำแหน่งเป็น Pro 3 ใหม่


เงื่อนไขและรายละเอียด 
 • • นักธุรกิจอิสระจะต้องอยู่ในสถานะปกติ ไม่กระทำผิดกฏระเบียบ จรรยาบรรณของบริษัทฯ
 • • ศูนย์ธุรกิจที่ 2 และ 3  ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้
 • • ระยะเวลาการทำคุณสมบัติ ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง กรกฏาคม 2560 เวลาประเทศไทย
 • • รายการสมัครหรือสั่งซื้อที่มีผลต่อการรับโบนัสต่างๆ ไม่สามารถยกเลิก คืน หรือเปลี่ยนแปลงได้
 • • เฉพาะนักธุรกิจอิสระที่สมัครในประเทศไทย สามารถเข้าร่วมรายการโปรโมชั่นนี้ได้
 • • นักธุรกิจอิสระที่ผ่านคุณสมบัติโปรโมชั่นนี้ จะต้องรักษาคุณสมบัติส่วนตัว 100 หรือ 200 คะแนนพีวี ทุกๆเดือนตามตำแหน่งสูงสุด ในเดือนมีนาคม - เมษายน - พฤษภาคม - มิถุนายน - กรกฎาคม 2560
 • • รางวัลที่ได้จากการครบคุณสมบัติจากโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนไปยังบุคคลอื่นได้ยกเว้น กรณีเฉพาะบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีนั้นเท่านั้น
 • • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการทำคุณสมบัติเพื่อรับรางวัลเข้าร่วมสัมมนา 1 ท่าน ต่อ 1 รหัสสมาชิกเท่านั้น
 • • การครบคุณสมบัติของการปรับตำแหน่งทางธุรกิจเป็นไปตามกฏระเบียบข้อปฏิบัติ ของไลฟ์เวนเทจเท่านั้น
 • • นักธุรกิจอิสระที่ผ่านคุณสมบัติโปรโมชั่นนี้ จะต้องแจ้งความประสงค์การเดินทางเป็นลายลักอักษรก่อนวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
 • • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • • กรุณาศึกษารายละเอียดและคุณสมบัติจากประกาศของบริษัทอีกครั้ง


ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิ้งด้านล่าง
https://lvth-newsletter.appspot.com/2017-07/pro3-conference